პოლიტიკა
09.06.2022 / 19:28
არის თუ არა ქვეყანაში შეტყობინების სისტემები და სამოქალაქო თავდაცვითი ნაგებობები თავდასხმის შემთხვევაში - მინისტრის პასუხი ლევან იოსელიანის კითხვაზე