პოლიტიკა
10.06.2022 / 10:02
,,უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს შეღავათებით სარგებლობას“ - ლევან იოსელიანი განმარტავს, ცვლილების შედეგად ვის შეეძლება მარტოხელა მშობლის სტატუსი მიიღოს