ფინეთში მოსწავლეების ბედნიერების ხარისხი და განათლების ხარისხი ერთნაირად მაღალია - რა არის ის, რაც ფინეთის სკოლებს მსოფლიოს სხვა სკოლებისგან გამოარჩევს