,,როდესაც უნივერსიტეტებს ავტორიზაციის გავლა მოუწევთ, სახელმწიფომ მათ წინაპირობად საერთო საცხოვრებლის ქონა უნდა ჩაუდოს“ _ ლევან იოსელიანი