17.11.2022 / 16:03
,,მასწავლებელთა დეკრეტული შვებულების 6 თვის ხელფასის დაფინანსება განხორციელდება“ _ ფინანსთა მინისტრი