,,მასწავლებელთა დეკრეტული შვებულების 6 თვის ხელფასის დაფინანსება განხორციელდება“ _ ფინანსთა მინისტრი