დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება 2000 ლარი გახდება