,,2023 წლის პირველი ივლისიდან სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დახმარება 200 ლარი გახდება: _ ირაკლი ღარიბაშვილი