პოლიტიკა
26.12.2022 / 14:41
,,პოლიტიკური მიზნის მიღწევა ჯანმრთელობის დაზიანების ხარჯზე არ უნდა ხდებოდეს“ _ ლევან იოსელიანი