,,მოსახლეობას აქვს ვალდებულებები ლიფტებზე, შეძენაზე, განახლებაზე, მაგრამ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა აქვს მერიას“ _ ლევან იოსელიანი