ვეტერანების საკითხი უნდა იყოს სახელმწიფოსა და საზოგადოების ღირსება - ,,მოქალაქეები“ ვეტერანთა კოდექსზე მუშაობას იწყებს