საქართველოში ყოველი მეხუთე მოქალაქე უმუშევარია, მათგან უმრავლესობა აცხადებს, რომ სამსახურს ან საერთოდ ვერ პოულობს, ან არ არის შესაფერისი ანაზღაურება - NDI