დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის 92, ხოლო ახალა ზელანდიამ 87 პირს სანქციები დაუწესა