კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

newspage.ge წარმოადგენს მედია პორტალს და ჩვენთვის თვითოეული მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა მნიშვნელოვანია.

შესაბამისად, საიტზე არ ვითხოვთ და არ ვინახავთ, ვიზიტორების პირად ინფორმაციას, IP მონაცემებს და სხვასახის ინფორმაციას. ჩვენ მხოლოდ ვახდენ სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებას, რომლისთვისაც ვიყენებთ აღიარებულ მარკეტინგულ ხელსაწყოებს, როგორც არის google-ის და facebook ანალიტიკური ხელსაწყოები.

კონფიდენციალურობის დარღვევის ნებისმიერ ფაქტთან დაკავშირებით გვაცნობეთ: privacy@newspage.ge

პატივისცემით,
newspage.ge ადმინისტრაცია